Karahasanuşağı/Elbistan

Karahasanuşağı Köyü

Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesine bağlı olan Karahasanuşağı köyü, Kahramanmaraş’a 213 km, Elbistan’a da 47 kmuzaklıktadır. Doğusunda Hasanalili ve Tapkıran, Batısında Gücük ve Köseyahya, Kuzeyinde Kantarma ve Güneyinde Tapkıran köyleri vardır.

Köy, karasal iklimin etki alanı içerisinde olup, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Söğütlü Çayı’nın iki yakasına kurulmuş olan köyün arazi yapısı, hayvancılık için elverişlidir. Tarım arazisi sınırlıdır. Maalesef sulu alanlar dışında kayda değer bir bitki örtüsü mevcut değildir.

Köyde ilköğretim okulu, elektrik şebekesi, sabit telefon, içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yolun tamamı asfalt ile kaplanmıştır.

Karahasanuşağı köyünün şu anki yerinde sırası ile Hititliler, Romalılar, Bizanslılar, Ermeniler ve Sadakalar yaşamıştır. Bu köy, Karahasanlıların ilk ve merkez köyüdür. Köyün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, yaklaşık 250 yıllık bir geçmişi olduğu sanılmaktadır. Köyün adı, 1285-1290 (1869-1874) yılları arasındaki Halep Salnamelerinde “Atmalu” olarak geçmektedir. 1321 (1904) yılı salnamesinde ise artık Karahasanuşağı olarak geçmektedir. Söz konusu Salnamelerde 30 yıllık bir bölümde Elbistan’ın köy isimleri yazılmadığı için bu dönemde köyün hangi isimle anıldığı bilinmemektedir.

Karahasanlıların tamamı önce bu köye yerleştiler. Aradan 80-90 yıl geçince bu köye sığmamaya başladılar. Böylece bazı aileler bu köyden ayrılarak Türkveren (Gavurviran) ve Çopur köylerine yerleştiler. Bundan birkaç yıl sonra da Genolar, Kangal ve Diğer Karahasanlı köyleri bu köyden ayrılmıştır.

Köyde, Akbaş-Aktaş (Birim Efendi, Kuşukgil, Topogil, bunların hepsine Akkaşgil deniliyor), Akçay (Mocirgil/Muhacirgil), Alma (Hamzogil) Altun (Olloşgil), Aslan (Solakgil), Bal (Oruçgil), Baykuş (Kara Mamadgil), Biber (Kami Kelegil, Durogil), Ceviz (Kojogil), Çetin (Koregil, Şannogil), Çiftçi (Gıdırmanlar, Mahoyi Pirikegil), Çoban (Alakıregil), Dağ (Haci Lolgil), Dal (Komogil), Doğan (Guççogil), Gül (Mamogil), Gülbeyaz (Allegil), Güngör (Kundogil, eski soyadları “İzci”), Güven (Mısti Sıle), Kaçar (Mıstı Sıle), Kahraman (Ağagil), Karataş (Hasaraşgil), Kaş (Alloşgil), Katı (Kirvegil), Kılıç (Sandogil), Konca (Gıncogil), Kömürcü (İvi Motegil), Köse (Ağğogil, Mommdgil), Kuş (Mıltagil, Kologil), Maviş (Hocegil), Ormancı (Mirzogil), Öztaş (Mıççogil), Sağın (Kammıki Hamegil), Sancak (Kannerigil. Eski soyadları Alma ve Kama’dır ), Savur (Mısti Sıle), Sönmez (Dervişi Sultonegil) Şahin (Tapogil, Çolakgil, Bektaşgil), Türk (Mıstı Kamıkegil) Yaşar (Mandozgil) aileleri yaşamaktadır.

0 Replies to “Karahasanuşağı/Elbistan”

  1. Abi keşke köyün baharda çekilmiş biı resmini koysaydın. Bende var buradan gönderemedim,

  2. abi birde şunu söyleyeyim, TAPOLALAR sadece bizden (Şahinler) ibaret değidir. Topaslanlar, Gül’ ler (Valolar, Delihasan, şahüseyin) de Tapolardandırlar.

    • Sağol Mehmet, uyarını dikkate alıp, gerekli düzeltmeleri yapacağım. Aileler, soyisimleri itibariyle sayfada yer aldığı için, Valo emmi gil, ve Mamo emmi gil “GÜL” soyadı içinde yer aldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*